Pracujący nad granicą: Kontrola Polek i Polaków zatrudnionych w NRD, 1980-1989

Prezentacja w seminarium naukowym Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) w Uniwersytecie Wrocławskim

Pomimo, że NRD zdecydowało o zamknięciu granicy z PRL w 1980 r., a w kolejnym roku został w Polsce ogłoszony stan wojenny, tysiące Polek i Polaków nadal codziennie przekraczało granicę w latach osiemdziesiątych, żeby pracować we wschodnioniemieckich fabrykach. Dla nich praca ta oznaczała wyższe zarobki, uprzywilejowaną mobilność i dostęp do reglamentowanych towarów, które mogli szybko odsprzedać na czarnym rynku w Polsce. Projekt „Working the Border: Policing Labor along the Polish-East German Border 1980-1989” ma na celu analizę praktyk zarówno pracowników, jak i strażników granicznych w rejonie Zgorzelca i Görlitz i ukazanie transgranicznej codzienności jako formy europeizacji „oddolnej”, która rozwijała się nawet w trudnych warunkach ostatniego dziesięciolecia socjalizmu.