Tag: PRL

Caught in the Net: Fish, Ships, and Oil in the GDR-Poland Territorial Waters Dispute, 1949–1989

Article published in Central European History 56 (2023), Special Issue ‘Everyday Transnationalism, Global Entanglements and Regimes of Mobility at the Edges of East Germany’, pp. 173-195. doi:10.1017/S0008938922001029. Abstract: The 1945 Potsdam Agreement established a new border between Poland and Germany at the so-called “Oder-Neisse line,” but it left unsettled the question of the maritime boundary…
Read more

Pracujący nad granicą: Kontrola Polek i Polaków zatrudnionych w NRD, 1980-1989

Prezentacja w seminarium naukowym Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) w Uniwersytecie Wrocławskim Pomimo, że NRD zdecydowało o zamknięciu granicy z PRL w 1980 r., a w kolejnym roku został w Polsce ogłoszony stan wojenny, tysiące Polek i Polaków nadal codziennie przekraczało granicę w latach osiemdziesiątych, żeby pracować we wschodnioniemieckich fabrykach. Dla nich praca…
Read more