Tag: PRL

Caught in the Net: Fish, Ships, and Oil in the GDR-Poland Territorial Waters Dispute, 1949–1989

Published in Central European History, Special Issue ‘Everyday Transnationalism, Global Entanglements and Regimes of Mobility at the Edges of East Germany’ (2023). doi:10.1017/S0008938922001029. Abstract: The 1945 Potsdam Agreement established a new border between Poland and Germany at the so-called “Oder-Neisse line,” but it left unsettled the question of the maritime boundary on the Baltic Sea.…
Read more

Pracujący nad granicą: Kontrola Polek i Polaków zatrudnionych w NRD, 1980-1989

Prezentacja w seminarium naukowym Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) w Uniwersytecie Wrocławskim Pomimo, że NRD zdecydowało o zamknięciu granicy z PRL w 1980 r., a w kolejnym roku został w Polsce ogłoszony stan wojenny, tysiące Polek i Polaków nadal codziennie przekraczało granicę w latach osiemdziesiątych, żeby pracować we wschodnioniemieckich fabrykach. Dla nich praca…
Read more