Tag: DDR

Pracujący nad granicą: Kontrola Polek i Polaków zatrudnionych w NRD, 1980-1989

Prezentacja w seminarium naukowym Ośrodku Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) w Uniwersytecie Wrocławskim Pomimo, że NRD zdecydowało o zamknięciu granicy z PRL w 1980 r., a w kolejnym roku został w Polsce ogłoszony stan wojenny, tysiące Polek i Polaków nadal codziennie przekraczało granicę w latach osiemdziesiątych, żeby pracować we wschodnioniemieckich fabrykach. Dla nich praca…
Read more

Review: Eckert, West Germany and the Iron Curtain

Reviewed for German History (2021, forthcoming). Summary: West Germany and the Iron Curtain is an ambitious re-examination of German history from its literal margins. Eckert’s methodologically innovative analysis not only straddles the East-West divide but interrogates 1945 and 1989/90 as chronological caesuras. Refracted through the environmental history of these borderlands, Germany’s political, social, and cultural…
Read more

A visit to the Stasi-Museum

Ehemalige Zentrale des Ministeriums für Staatsicherheit (Stasi) in der Ruschestr. / Normannenstr., Berlin-Lichtenberg Former headquarters of the Ministry of State Security (Stasi) in Ruschestr. / Normannenstr., Berlin-Lichtenberg